Παρέχουν την ανάπτυξη μέθοδος ελέγχου, και ο τρίτος δοκιμές υπηρεσία.

Εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με ένα όργανα τελευταίας τεχνολογίας για τη δοκιμή και την αναγνώριση, όπως UPLC,

HPLC, UV και GC και GC-MS (υπολείμματα διαλυτών), ICP-MS (βαρέα μέταλλα), HPTLC και IR

(ταυτοποίηση), ELIASA (αξία ORAC), PSL (ανιχνευτή ακτινοβολίας), Μικροβιολογία δοκιμή και κ.λπ.

Μας προϊόντα που υποστηρίζονται με πλήρη τεκμηρίωση, όπως ΜΣΠ, COA, σύνθεση,

Nutraceutical φύλλο κλπ.